Güncellenmiş: 26.09.2023

CASINO, POKER, BLACKJACK, RULET, SLOT MAKINESI

Casino, Poker, Blackjack, Rulet, Slot Makinesi

iş göremezlik yüzdesine ikramiye

Iş Göremezlik Yüzdesine Ikramiye

İş Görmezlik Ödemesi (Rapor Parası) Nedir ve Nasıl Alınır ... ; 29/05/2020 · Sosyal Güvenlik Kurumu, sigortalı çalışana geçici iş göremezlik ödemesini raporun 3. günü itibarıyla yapmaya başlıyor. Fakat ilk 2 günlük rapor ücretinin çalışanın işvereni tarafından ödeneceğine dair yasada bir düzenleme bulunmuyor. 1 ya da 2 günlük rapor alan sigortalı çalışanlara Sosyal Güvenlik Kurumunca herhangi bir rapor parası ödemesi yapılmıyor.

popüler aramalar:

İş Görmezlik Ödemesi (Rapor Parası) Nedir ve Nasıl Alınır ... ; 29/05/2020 · Sosyal Güvenlik Kurumu, sigortalı çalışana geçici iş göremezlik ödemesini raporun 3. günü itibarıyla yapmaya başlıyor. Fakat ilk 2 günlük rapor ücretinin çalışanın işvereni tarafından ödeneceğine dair yasada bir düzenleme bulunmuyor. 1 ya da 2 günlük rapor alan sigortalı çalışanlara Sosyal Güvenlik Kurumunca herhangi bir rapor parası ödemesi yapılmıyor. Geçici İş Göremezlik Ödeneğinde İkramiye Etkisi | MuhasebeNet ; 15/03/2017 · Ancak, sigortalıya verilecek geçici iş göremezlik ödeneğine esas tutulacak günlük kazanç kapsamında hak ettiği ücret olan 240.-TL’ye, Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin 2 numaralı alt bendinde; prim, ikramiye ve bu nitelikteki arızi ödemeler kapsamına giren ödemelerden 2017 Şubat ayında verilen ve sigorta primi hesabına esas olması gereken … GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNDE İKRAMİYE ETKİSİ - ALİ TEZEL ; GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNDE İKRAMİYE ETKİSİ. 5 Nisan 2018. GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNDE İKRAMİYE ETKİSİ. Okurumuz 61 gün süren istirahat boyunca kendisine yapılan geçici iş göremezliğin eksik hesaplandığından yakınıyor.Aralık ve Ocak aylarında istirahatlı kalmıştır.6 gün yatarak,53 gün ayakta olmak üzere.(İş Kazası ve Analık Hali Değil) İşçi alacakları davası – İkramiye Ödeme Uygulamasına Son ... ; 02/04/2007 · İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI – İHBAR KIDEM VE KÖTÜNİYET TAZMİNATI İLE ÜCRET İKRAMİYE GİYİM YARDIMI YEMEK PARASI VERGİ İADESİ PRİMİ İLE MASRAF ALACAKLARININ ÖDENMESİ İSTEMİ – DAVACININ GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK DURUMUNUN TESPİTİ GEREĞİ . ÖZET: Davacı, 2004 Ocak ayında çalıştığı on beş günün ücreti ile 16.1.2004 tarihinden çekişmesiz olan …